Setkávání mládeže

Mládež
Úterý nebo středa (informujte se u sborového faráře - viz rubrika Kontakt) v 18.30 hod., Celní 4, Brno