Sedm Ježíšových slov na kříži

Hudební preludium. Izajáš 53, 1-12 1 Kto uveril tomu, čo sme hovorili z počutia? Komu sa zjavilo rameno Hospodina? 2 Vyrástol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili. 3 Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a my sme si ho nevážili. 4 Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. 5 On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. 6 Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. 7 Bol trápený a on sa nechal ponižovať, neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie; neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. 8 Zo zovretia a súdu bol vzatý. Kto uvažuje o jeho pokolení? Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre neprávosť svojho ľudu bol ranený. 9 Dali mu hrob s bezbožnými a s bohatým našiel smrť, hoci nepáchal násilie a v jeho ústach nebola lesť. 10 Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Ak položí svoj život ako obetu za vinu, uvidí potomstvo, predĺži si život a skrze neho sa podarí Hospodinov zámer. 11 Po útrapách svojho života uvidí svetlo, nájde uspokojenie svojím poznaním. Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých, vezme na seba ich viny. 12 Preto mu dám podiel s mnohými a s početnými si rozdelí korisť, lebo až na smrť vydal svoj život a pripočítali ho k zločincom, hoci on niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov. Meditace: Evangelium – zvěst o vykoupení lidství z otroctví hříchu, o spasení v Ježíši Kristu a záchraně před věčným zatracením. Evangelium – cesta života časného i věčného, cesta, na kterou nás Ježíš uvádí a kterou je On sám. Evangelium – radostná zvěst, a přesto je tolik křesťanů smutných. Jedním z důvodů je naše nepochopení kříže. Kříž je symbol potupy, utrpení a smrti, ale po tom, co na kříži z lásky k nám se náš Spasitel nechal obětovat, je kříž především symbolem obětavé lásky a díky tomu je kříž dostatečným důvodem k radosti. Kříž je tím stromem života, který dává smysl našemu životu. Kříž je tedy symbolem života, lásky, radosti a požehnání. Postůjme nyní pod tímto křížem, na kterém láska zvítězila nad lidskou zlobou a nenávisti, na kterém Ježíšova smrt otevřela bránu života. Ježíš k nám i z kříže promlouvá. Odpovězme Mu hlasem svého srdce. 1. čítanie: Lukáš 23, 33-34: 33 Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali ho a s ním aj zločincov: jedného sprava, druhého zľava. 34 Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Potom si rozdelili jeho šaty a losovali o ne. Meditace: Pane, zacházeli s Tebou jako se zločincem a spolu se zločinci jako zločince Tě popravili. Tolik lásky jsi jim dal, tolik dobrého udělal a oni se Ti křížem odvděčili. Lásku však nemohli přemoci, láska přemohla je. Pane, tak rád bych Tě prosil o pomoc neodplácet zle zlým, o pomoc láskou přemáhat zlo a modlit se za své nepřátelé, ale Ty mě znáš a dobře víš, že já nedokáži ani dostatečně milovat své přátelé. Tak málo mám lásky. Pane, odpusť i mě, vždyť ani já někdy nevím co činím. 2. čítanie : Lukáš 23, 39-43: 39 Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril: Nie si ty Mesiáš? Zachráň seba i nás! 40 No druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? 41 Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé. 42 Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. 43 Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji. Meditace: Pane, snažím se plnit své křesťanské povinnosti. Snažím se jak jen mohu chodit pravidelně na bohoslužby. Beru vážně svátosti a vyhýbám se hříchu. Když mám problémy, modlím se mnohem víc a pomáhá to. Ale, Pane, přiznám se Ti, že nejsem si jistý, jestli i já budu s Tebou v ráji. Někdy mám takový strach ze smrti, až lituji, že jsem se narodil. Pane, opravdu to říkáš i mě, že budu s Tebou v ráji? 3. čítanie: Jan 19, 25-27: 25 Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna. 26 Keď Ježiš zbadal matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn! 27 Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Meditace: Pane, Ty jsi i na kříži pamatoval na svoji matku a já jsem svoje rodiče už tak dlouho nenavštívil. Ani nevím, jestli je to všechno pravda, co mi říkají do telefonu, když se jich ptám, jak se mají. Pomoz mi, Pane, projevovat jim lásku, dokut je mám a dokud mohu. Pomoz mi také nebýt lhostejným ke starým lidem, zvláště k těm opuštěným. Já vím, Pane, že Tě mohu vidět i v jejich očích. 4. čítanie: Marek 15, 33-34 33 O šiestej hodine nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny. 34 O deviatej Ježiš zvolal mocným hlasom: Eloi, Eloi — lema sabachthani? Čo v preklade znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Meditace: Pane, tomu nerozumím. Vždyť jsi říkal, že kdo vidí Tebe, vidí Otce. Jak Tě tedy mohl Otec opustit? Tvůj výkřik je sice zoufalý, ale není v něm ani náznak nedůvěry. V temné noci úzkosti zůstáváš sám, ale svoji sílu hledáš v modlitbě. Ani ve chvíli největšího utrpení nepřestáváš být Synem Božím. Pane, tak snadnost se Tě zříkám když přichází trápení. Zvláště když se cítím být opuštěný svými nejbližšími, začínám si myslet, že i Ty jsi mě opustil. Ale ne Ty mně, to já Tebe opouštím. Pomoz mi, můj Pane, pomoz mi důvěřovat Ti za všech okolností. 5. čítanie: Jan 19, 28: 28 Potom, keďže Ježiš vedel, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žízním.“ Meditace: Pane, umíráš, abychom mohli žít. Žízníš, abychom my nemuseli žízní umírat. Žízníš, aby ses pro nás stal pramenem vody živé. Vysychá v Tobě život, aby z Tvého boku vytryskl nevysychající pramen života. Pane, odpusť mi, když svoji žízeň po životě chci uhasit u stokách tohoto světa. Odpusť mi, že nehledám Tebe, zdroj živé vody, který nejenom uhasí žízeň, ale uzdravuje duši i tělo. 6. čítanie: Jan 19, 29-30 29 Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda špongiu nasiaknutú octom na yzopovú palicu a podali mu ju k ústam. 30 Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: Je dokonané! Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Meditace: Pane, Tvůj pokrm byl činit vůli toho, který Tě poslal, a dokonat jeho dílo. Teď je dokonáno, ale konec to není. Až do dna jsi vypil kalich hořkosti. Do posledního písmene se vyplnila všechna proroctví o Tobě. Je dokonáno. Tvoje oběť je dokonána, ale také dokonalá. Od této chvíle není žádného odsouzení pro ty, kteří věří ve Tvé jméno. Jako jediné provinění Adama přineslo odsouzení všem, tak jediný čin Tvé spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Smrt je poražená, hřích umrtvený, satan přemožený a dveře nebe dokořán otevřené. Pane, ve Tvé dokonání hledám i já pomoc pro svoji nedokonalost. Pomoz mi, ať není poloviční to, co dělám – pro Tebe i pro své bližní. 7. čítanie: Lukáš 23, 46: 46 Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Keď to povedal, dokonal. Meditace: Pane, vracíš se tam, odkud jsi vyšel. Ty jsi byl na počátku, skrze Tebe bylo všechno stvořeno a způsobem bytí jsi byl roven Bohu. A přece jsi na své rovnosti nelpěl, ale sám sebe jsi zmařil a vzal na sebe způsob služebníka. Stal jsi se jedním z lidí a v podobě člověka jsi se ponížil na samotné dno lidského bytí. Teď se vracíš k Otci, aby Tě vyvýšil nade vše a dal Ti jméno nad každé jméno, aby se před Tvým jménem sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznával: „Ježíš Kristus je Pán.“ I já se před Tebou skláním a vyznávám: Jsi můj Pán – v životě i ve smrti. Prosím Tě, pomoz mi žít tak, abych i já svůj život žil i zakončil ve Tvých milujících rukou za mě probodených.