O nás

O nás :
Církevní sbor ECAV v ČR v Brně vznikl r. 2006 jako kazatelská stanice Evangelické církve augsburského vyznání v České republice v Praze, pověřeným farářem kazatelské stanice byl ustanoven Rev. Jaroslav Kratka.
Od 1. 1. 2010 funguje jako samostatný církevní sbor. Na ustavujícím konventu (sborovém shromáždění) 11. 4. 2010 byl Jaroslav Kratka zvolen sborovým farářem a bylo rovněž zvoleno sborové presbyterstvo v čele s Pavlem Pavlíkem. Sbor koná bohoslužebná shromáždění a setkávání mládeže, aktivně se zapojuje i do dění v brněnské ekumeně.
Od roku 1945 (kdy byla rozpuštěna Německá evangelická církev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku) jsme prvním evangelickým sborem AV (lidově "luterským" či "luteránským") ve městě Brně.