O horčičnom zrnku a kvase

Kázňový text: Mt 13, 31-35 O horčičnom zrnku a kvase, 31 Ježiš im rozpovedal aj iné podobenstvo: Nebeské kráľovstvo je podobné horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojom poli. 32 Hoci je zo všetkých semienok najmenšie, keď vyrastie, je väčšie ako všetky byliny a stáva sa z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia v jeho konároch. 33 Povedal im ďalšie podobenstvo: Nebeské kráľovstvo je podobné kvasu, ktorý vzala žena a zamiesila do troch meríc múky, takže všetko nakyslo. 34 Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstiev im nehovoril nič, 35 aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka: Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od založenia sveta.

Milí bratia a sestry,

dnešná nedeľa má názov JUBILATE, čo znamená: Plesaj!  Plesajte! Chce nám pripomenúť, že my  kresťania vždy máme dôvod radovať sa. Dôvod na plesanie a oslavu toho, čo je obsahom veľkonočného evanjelia. Včera som mal veľmi dojemný telefonát. Volal mi priateľ, ktorý bol nadšený z toho, že spolu s jeho rodinou išli na veľkonočné služby Božie aj ich príbuzní, ktorí sa kostolu skôr vyhýbajú, než aby ho navštevovali. Dokonca sa to opakovalo aj na Veľkonočný pondelok. Určite aj vy poznáte, či už zo svojho okolia, alebo z vlastnej rodiny, prípady nečakanej premeny, keď sa niekto dlhodobo vzpieral Božiemu volaniu, ale napokon predsa došlo k zmene. Vieme, že svedectvo, alebo skúsenosť o takejto zmene je povzbudením a inšpiráciou pre mnohých ľudí. Lenže býva to aj naopak. Ľudia, ktorí vnímajú len veci viditeľné a časné, nedokážu žiť z viery. Ak sa v ich živote udeje akákoľvek zmena k horšiemu, ak doľahne na nich bremeno súženia, ich viera umiera. Miesto toho, aby sa priblížili k Bohu, začínajú sa naopak od Boha vzďaľovať. Keď chceme žiť z viery, musíme brať vážne Božie Slovo – aj to dnešné! Semienko horčice je maličké, ale keď sa zasadí do zeme, začne sa s ním diať niečo zvláštne. Z 1,5 až 3 mm semienka narastie na 1,5 až 3 metrový krík. Vtáci, ktorí ho predtým mohli zozobať, si teraz môžu v jeho konároch postaviť hniezda. To zraniteľné semienko sa premieňa v niečo, čo poskytuje bezpečie a ochranu. Aj kvások je na začiatku malý. Tri merice múky po asi 7 l, teda cca 20 litrov dohromady, v spojení s nepatrným množstvom kvásku dokáže, keď sa samozrejme upečie, nasýtiť minimálne 100 ľudí! Malý kvások sa v tom chlebe zmení. Je tam síce, ale už nie tak ako na začiatku. Dochádza k veľkému rastu, podobne ako u horčičného semienka. Pán Ježiš však hovorí ešte o inom kvase, pred ktorým naopak varuje: „Dajte si pozor a vyvarujte sa kvasu farizejov a saducejov.“ (Mt 16,6) Tento škodlivý kvas dokáže „nakvasiť“ kresťanské spoločenstvá nedôverou, neláskou a duchovnou mŕtvotou. Potom sa nešíri Božie kráľovstvo, ale kráľovstvo toho Zlého. Horčičné semeno, rovnako ako aj kvások, sami o sebe nič neosožia. Podobne je to s Božím slovom. Nestačí ho čítať len ako obyčajnú literatúru, ale musíme ho prijať do svojho srdca. Rovnako tak Telo a Krv Pána musíme prijímať nielen ústami, ale predovšetkým srdcom. Len potom bude aj v nás Kráľovstvo Božie rásť.