Modlitba posledních Optinských starců

Pane,
dej, abych s duševním pokojem přijímal všechno, co mi přinese
tento den.
Dej, abych se ve všem úplně odevzdal do Tvé svaté vůle;
každou hodinu tohoto dne mě ve všem vyučuj a podepírej.
Všechny zprávy, které během dne obdržím, mě nauč přijímat s
pokojnou myslí a pevným přesvědčením, že ve všem je Tvá svatá
vůle.
Ve všem, co dělám a ve všem, co říkám, veď moje myšlenky a city.
Ve všech neočekávaných situacích nedopusť,
abych zapomněl, že všechno jsi seslal Ty.
Nauč mě jednat přímo a rozumně s každým členem rodiny,
abych nikoho nezarmoutil a nikomu neublížil.
Pane, dej mi překonat tíhu nového dne a zvládnout všechny
události v jeho průběhu.
Veď mou vůli a nauč mě modlit se, doufat, věřit a odpouštět.
Amen.